S.A.R. Multiprofessionele Architectenvennootschap

Project: KHBO Brugge

De KHBO nam in het academiejaar 2008-2009 de gloednieuwe Campus Brugge in gebruik. Daarmee centraliseerde de hogeschool zijn onderwijsactiviteiten die tot voor kort verspreid waren over Brugs grondgebied. De expressieve, dynamische vormgeving van architecten Johan Bosschem en Jan De Vloed geeft uiting aan de nieuwste evoluties inzake overdracht van kennis en competenties in het hoger onderwijs. Belangrijk daarbij is dat de campus een visueel baken vormt dat de aanwezigheid accentueert van kwalitatief hoger onderwijs in de regio. Het centrale atrium met grote onthaalruimte is dé ontmoetingsplaats voor studenten en personeel, met ruime trappen en open galerijen waarin deels afgescheiden studie-eilanden zijn geïntegreerd. De hele buitenruimte is trouwens geconcipieerd als een grote ontmoetingsplaats, vandaar dat er veel aandacht werd besteed aan de aanleg van groen met zitblokken en een ligweide opgevat als amfitheater.

Download PDF