Marlies Rohmer

Project: Open Wijkschool De Combinatie Vlissingen

De Open Wijkschool De Combinatie is gesitueerd in de herstructureringswijk Nieuw Bonedijke in Vlissingen. In het gebouw werden drie basisscholen opgenomen, een scala aan sociaal-culturele en maatschappelijke voorzieningen zoals een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een grote sportzaal met verenigingsruimte, een mediatheek, een consultatiebureau, ruimten voor maatschappelijk werk en vergaderruimten.

Twee vervlochten cirkels, samen een acht, zijn diagonaal gedrapeerd op het immense plein. Zodoende ontstaan er aparte speelplekken rondom, terwijl de ruimte toch als één vloeiend geheel ervaren wordt. De grote, hogere ring met in twee lagen 38 sociale huurwoningen vormt met zijn hoogte een mooi tegenwicht tegenover het forse gebouw ‘de Harlekijn’.

Download PDF